Margecanský tunel

Margecanský tunel nazývany aj ako Rolovský tunel , Starý Bujanovský tunel alebo Margeciansky tunel je dlhý okolo 430 m. zdroj: http://www.keturist.sk/info/margecansky-tunel/

#rolováhuta

Nachádza sa za bývalou obcou Rolová Huta, ktorá sa v roku 1960 administratívne spojila s obcou Margecany. Väčšina obce Rolová Huta bola asanovaná z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín. Margecanský tunel bol postavený na jednokoľajovej trati Košicko-bohumínskej železnice uvedenej do prevádzky v roku 1872. Tunel bol v januári 1945 poškodený ustupujúcimi nemeckými jednotkami.

#železnica

Tento pred tým železničný tunel sa prestal pre železničnú dopravu používať v roku 1955, keď sa dala do prevádzky nová dvojkoľajná Trať družby. Tunel je výnimočný tým, že takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a jeho steny tvoria iba samotné opracované skaly. Nachádzajú sa v ňom 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jeho stranách. Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované..

#bujanovskýtunel

V roku 1985 bol tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka. Tunelom teraz prechádza účelová komunikácia vedúca do jednej z rekreačných oblastí Ružínskej priehrady nazývanej Kozinec. Hneď za tunelom sa nachádza mohutné skalné bralo, ktoré vzniklo pri stavbe Košicko-bohumínskej železnice. Trať družby si vyžiadala za Rolovou Hutou výstavbu najdlhšieho dvojkoľajového tunela na Slovensku. Je ním Bujanovský tunel s celkovou dĺžkou 3410 metrov.

Ako sa k nám dostať?

Ako k nám?