Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky- prieskum trhu na predmet zákazky: „Nákup člnov a vodných bicyklov“. ( uverejnené dňa 7.7.2021 )

Výzva na predloženie cenovej ponuky- prieskum trhu

Príloha č. 1: Cena predmetu zákazky

Príloha č. 2: Návrh Zmluvy

Príloha č. 3. Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov na strane uchádzača

Zmluvy: ( uverejnené dňa 8.8.2021 )

Zverejnenie zmlúv na predmet zákazky „Nákup člnov a vodných bicyklov“ v rámci projektu „Loďkou naprieč Ružínom v okrese Gelnica“.

Zmluva časť A - Vodné bicykle

Zmluva časť B - Člny

Ako sa k nám dostať?

Ako k nám?